Početna » Trening centar NDT PRO

Trening centar NDT PRO

Preduzeće NDT PRO DOO BEOGRAD je osnovano aprila 2008. godine kao odgovor na potrebe srpske privrede u oblasti obuke i sertifikacije IBR osoblja.


Nakon godinu dana priprema, nezavisno sertifikaciono telo SECTOR Cert iz Nemačke, akreditovano od Nemačkog akreditacionog tela (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAKKS) autorizovalo je naš trening centar za održavanje kurseva prvog i drugog nivoa iz oblasti:

 • vizuelnog ispitivanja – VT
 • ispitivanja tečnim penetrantima – PT
 • ispitivanja magnetnim česticama – MT
 • ultrazvučnog ispitivanja – UT
 • radiografskog ispitivanja – RT

Trening centar NDT PRO postaje deo evropske mreže centara za obuku IBR osoblja, autorizovanih od Sector Cert-a.
Prvi kursevi održani su tokom marta 2009. godine, a do sada je izdato preko 270 sertifikata.
Poređenja radi, do marta 2009. godine u Srbiji je bilo svega dvadeset osoba sertifikovanih za obavljanje ispitivanja pojedinim metodama bez razaranja. Danas u Srbiji postoji više stotina osoba koje su prošle obuku i stekle sertifikat koji potvrđuje njihovu kompetentnost za bavljenje poslovima ispitivanja bez razaranja.
Poseban naglasak stavljamo na izbor predavača, koji dolaze sa univerziteta, instituta i iz industrije:

 • Docent dr Gordana Bakić, dipl. inž. maš.
 • Damir Mujagić, Dipl. Inž. Maš
 • Uroš Lukić, dipl. inž. maš.

Predavači imaju dugogodišnje iskustvo kako u radu na terenu tako i u nastavi.

U skladu sa vašim potrebama organizujemo i specifično usmerene kurseve koje možemo realizovati u okviru vašeg preduzeća.

Sector Cert

Kompanija Sector Cert je osnovana 1993. godine, kao preduzeće za vršenje obuke i sertifikacije osoblja koje se bavi ispitivanjima bez razaranja materijala. Danas je Sector Cert nezavisna sertifikaciona kuća, akreditovana od strane Nemačke agencije za akreditaciju (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAKKS) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17024 i ovlašćena u skladu sa direktivom za posude pod pritiskom 97/23/EC. Širom Evrope Sector Cert autorizuje trening centre sa ciljem da omogući laku dostupnost kvalitetnih kurseva za obuku osoblja koje se bavi ispitivanjima bez razaranja.

mapa-evropa

Države u kojima postoje trening centri za obuku IBR osoblja akreditovani od Sector Cert-a

Kako funkcioniše Sector Cert mreža?

Kursevi zasnovani na standardu EN ISO 9712:2012 održavaju se u trening centrima širom Evrope na identičan način. Ovo je postignuto:

 • obukom i sertifikacijom predavača i ispitivača i autorizacijom trening centara;
 • upotrebom istih udžbenika u svim trening centrima;
 • korišćenjem ispitnih zadataka iz baze podataka koja sadrži preko 13.000 pitanja. Ispitna pitanja uvek bira Sector Cert ili organizacija koja je za to ovlašćena od strane Sector Cert-a, a ne zaposleni u trening centrima. Proces sertifikacije, odnosno izdavanja sertifikata polaznicima kurseva koji zadovolje sve uslove sprovodi isključivo Sector Cert u Nemačkoj, na osnovu kriterijuma definisanih standardom EN ISO 9712:2012.