Početna » Isitivanje tečnim penetrantima (PT)

Isitivanje tečnim penetrantima (PT)

Isitivanje tečnim penetrantima (PT) nivo 1+2

Ispitivanje tečnim penetrantima (PT) je standardna površinska metoda ispitivanja bez razaranja (NDT). U našem Trening centru kadnidat nakon završene obuke stiče:

 • opšta teorijska znanja iz metode,
 • specifična znanja vezana za primenu standarda,
 • praktična znanja za primenu metode ispitivanja po važećim standardima za odlivke, otkovke, zavarene spojeve i valjane proizvode uz praktičnu primenu.

Obuka se sprovodi u Trening centru NDT Pro d.o.o. prema standardu EN ISO 9712. NDT Pro Trening centar osigurava da lice koja završi obuku i položi ispit budu kvalifikovano i sertifikovano za obavljanje ispitivanja tečnim penetrantima (PT) u skladu sa odgovarajućim standardima i specifikacijama. Ističemo da se kursevi mogu prilagoditi i specifičnim potrebama klijenata. Za ispitivanje tečnim penetrantima u ponudi je obuka za Nivoe 1,2 i 3. prema standardu EN ISO 9712.
1. Nivo – Osoblje koje poseduje kvalifikaciju prvog stepena može da sprovodi ispitivanja pojedinačnim metodama bez razaranja, na osnovu pisanih instrukcija i pod nadzorom osoblja koje poseduje kvalifikaciju 2. ili 3. stepena.
2. Nivo – Osoblje koje poseduje kvalifikaciju drugog stepena može da vrši analizu rezultata, priprema uputstva, bira metode ispitivanja i daje instrukcije osoblju koje poseduje kvalifikacije 1. ili 2. nivoa.
3. Nivo – Osoblje koje poseduje kvalifikaciju 3. stepena odgovara za  opremu, piše procedure, implementira procedure, vrši analizu rezultata i izbor metoda ispitivanja koje će se primenjivati, daje
instrukcije ostalom osoblju.

Prema standardu EN ISO 9712 predviđeno je trajanje obuke za ispitivanje tečnim penetrantima (PT) i to za nivo 1 – 16 časova,  nivo 2  – 24 časa, a nivo 3 – 24 časova.
Minimalni zahtev koji se odnose na potrebno radno iskustvo koje kandidat mora da poseduje da bi stekao pravo da aplicira za sertifikat za 1. nivo je 1 mesec, 2. nivo 3 meseca i za 3. nivo 12 meseci radnog iskustva u ispitivanju tečnim penetrantima (PT).

Minimalni zahtevi koje je neophodno kandidat da ispuni, a odnose se na se na vizuelne sposobnosti su:

 • čitanje izbliza – kandidat mora biti sposoban da čita slova Jeager 1 ili Times New Roman 4.5 ili ekvivalentne znake visine 1.6mm, sa minimalnog rastojanja od 30cm, sa ili bez vizuelnih pomagala.
 • razlikovanje boja (Ishiara).

Isitivanje tečnim penetrantima (PT) nivo 3

Uslov da lice pohađa obuku i polaže ispit za metodu Ispitivanja tečnim penetrantima (PT) nivo 3 je posedovanje validnog sertifikata nivoa 2 iste metode (PT) i završena obuka i položen osnovni ispit (BASIC).
Odgovornost i kompetencija kontrolora nivoa 3:

 • kompetentnost da procenjuje i tumači rezultate na osnovu postojećih standarda, pravila i specifikacija,
 • poseduje odgovarajuće praktično znanje o upotrebljenim materijalima, izradi, procesima i proizvodnoj tehnologiji u skladu sa odabranom IBR metodom, utrdjenim IBR tehnikama i utvrdjivanju kriterijuma prihvatljivosti, kada ne postoje.
 • opšte poznavanje drugih metoda IBR-a (NDT-a)
 • preuzima punu odgovornost za opremu za ispitivanje ili ispitni centar i osoblje.
 • utvrdjuje,vrši preglede radi ispravki i tehničke korektnosti i overava uputstva i procedure za IBR,
 • tumači standarde, pravila,specifikacije i procedure,
 • utvrđuje specifične ispitne metode, procedure i uputstva za IBR
 • sprovodi i nadzire sve aktivnosti svih nivoa,
 • rukovodi osobljem IBR-a na svim nivoima.
Prijavi se na kurs