Početna » Obaveštenja » Metode IBR-a 3. nivo

Kontakt informacije

NDT Pro d.o.o.
Sedište: Poručnika Spasića i mašere 110,
1147 Beograd
Trening centar: Rajka Ružića 31,
1147 Beograd
+381 (0) 11 239 48 76

Metode IBR-a 3. nivo

Navedena obuka je poslednji, najviši nivo obuke IBR ( NDT) personala. Firme koje se bave ispitivanjima bez razaranja neophodno je ali i nužno da u svom timu imaju stručnjake III nivoa.
Od 2014-te godine sve firme u Srbiji koje su akreditovale neku od NDT metoda moraju da imaju sertifikovan personal III nivoa za metode koje rade, navedeno se odnosi na: akreditovane laboratorije, kontrolne organizacije, firme koje remontuju i proizvode železničke vagone  itd…
Odgovornost i kompetencija kontrolora III nivoa:

  • kompetentnost da procenjuje i tumači rezultate na osnovu postojećih standarda, pravila i specifikacija,
  • poseduje odgovarajuće praktično znanje o upotrebljenim materijalima, izradi, procesima i proizvodnoj tehnologiji u skladu sa odabranom IBR metodom, utrdjenim IBR tehnikama i utvrdjivanju kriterijuma prihvatljivosti, kada ne postoje.
  • opšte poznavanje drugih metoda IBR-a (NDT-a)
  • preuzima punu odgovornost za opremu za ispitivanje ili ispitni centar i osoblje.
  • utvrdjuje,vrši preglede radi ispravki i tehničke korektnosti i overava uputstva i procedure za IBR,
  • tumači standarde, pravila,specifikacije i procedure,
  • utvrđuje specifične ispitne metode, procedure i uputstva za IBR
  • sprovodi i nadzire sve aktivnosti svih nivoa,
  • rukovodi osobljem IBR-a na svim nivoima.